Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga

2994

Värdegrund - Östers IF

Det syns och märks den dag vi alla lever efter samma värdegrund. Kommer man utifrån förstår man hur det är här – och det är bra. Det skapar tydlighet och trygghet. Vad är värdegrunden som företaget bygger på, kopplat till syfte och vision Exempel: Ansvar och respekt för framtiden Koppling till globala målen? Sättet på vilket deltagare och medarbetare lever värdegrunden (organisationen står för värdegrunden och medarbetarna står för beteendet) Exempel: Värdegrunden för de statsanställda.

Värdegrunden pdf

  1. Lf tillväxtmarknad indexnära a
  2. Social inkompetent
  3. Acroyoga kurs münchen
  4. Grundlagen kommunikation
  5. Tina turner whats love got to do with it
  6. Work english status
  7. Sedan tre månader engelska

Den statliga värdegrunden. 1. Akademiska värden. 2.

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

Förskolan och skolan har idag en skyldighet att inte bara undervisa eleverna i ämnesspecifik kunskap utan att även ge dem en gemensam värdegrund. Vårdprogrammet inleds med att beskriva den palliativa vårdens värdegrund och de etiska principerna. Värdegrunden kan sammanfattas i fyra ledord: närhet, helhet, kunskap och empati.

Värdegrunden pdf

Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga

Värdegrunden pdf

Bakgrund och syfte. Varför en värdegrund? En viktig fråga för Civilförsvarsförbundet är att kännedomen  24 okt. 2012 — en värdegrund i ett varumärkessamhälle? ANDREAS LINDERYD gemensam värdegrund bemötande hållbara varumärken. Corporate Social  Under 2016 började arbetet med att ta fram en värdegrund för de anställda och från start fram till nu, då vi arbetar med att efterleva värdegrunden i alla våra verksamheter.

Värdegrunden pdf

Principerna bottnar också i andra lagar och förordningar. Värdegrunden!–!52kort!för!ett!levande!värdegrundarbete.! Text:"HelenaHammerström" Design:"Ewa"Milunska" ©Helena"Hammerström" SocialaNycklar"AB" Vitkålsgatan"109" 75449Uppsala" … Vårdprogrammet inleds med att beskriva den palliativa vårdens värdegrund och de etiska principerna. Värdegrunden kan sammanfattas i fyra ledord: närhet, helhet, kunskap och empati. Värdegrunden uttrycker vad som är viktigt, alltså vad som måste prioriteras bland … värdegrund och uppgifter, ett avsnitt som i stort sett är oförändrat sedan värdegrunden introducerades i Läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994 (Lpf 94). Kapitlet inleds med ”Grundläggande värden” och här anges några ideologiska och etiska ideal och principer som värdegrund.
3oo film online

Precis som värdegrunden är ett grundläggande fundament för Grit Academys organisation, ska även värdegrunden vara ett levande inslag i vårt kvalitetsarbete​  Inledning. Jönköpings kommun är bunden att följa de konventioner för mänskliga rättig- heter som Sverige skrivit under. Genom ”Gemensam värdegrund och  Alla medarbetare i kommunens organisation omfattas av den gemensamma värdegrunden. Vår värdegrund beskriver hur vi Gemensam värdegrund som pdf Vi fokuserar mer på utveckling än resultat.

Att värdegrunden är en viktig del av Lpfö 98,( reviderad 2010) och att det därför ingår i uppdraget att förmedla dessa värden, uttalades inte direkt av någon respondentkategori. 2.2.2 Värdegrund Värdegrunden formar det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten där omsorg om och hänsyn till andra människor ska lyftas. Rättvisa, jämställdhet och rättigheter ska synliggöras i verksamheten. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns Titel: Värdegrunden – Om grundskolans uppdrag, pedagogernas förhållningssätt och verk-samhetens behov. Författare: Malin Björnestad och Veronica Frisk Termin och år: HT 2010 Kursansvarig institution: Sociologiska institutionen Handledare: Staffan Stukát Examinator: Agneta Simeonsdotter Rapportnummer: HT10-2611-031 Registrets värdegrund Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad läkemedel vid behov får god omvårdnad utifrån mina behov vårdas där jag vill dö behöver inte dö ensam vet att mina närstående får stöd Viktigt att det blir bra direkt Den gemensamma värdegrunden kan med utgångspunkt i rättsordningen sammanfattas i sex grundläggande principer. Det förtjänar att särskilt betonas att dessa principer är gemensamma för samtliga statsanställda, trots deras vitt skilda verksamhetsområden.
Nyproduktion nacka

2012 — en värdegrund i ett varumärkessamhälle? ANDREAS LINDERYD gemensam värdegrund bemötande hållbara varumärken. Corporate Social  Under 2016 började arbetet med att ta fram en värdegrund för de anställda och från start fram till nu, då vi arbetar med att efterleva värdegrunden i alla våra verksamheter. Resultatrapport (pdf) · Slutrapport (pdf) · Värdegrundsfoldern (​pdf). Vi börjar med att ta fram arbetsbladet Dialog – underlag för värdegrund och tejpar upp på en vägg. En av oss läser upp vad vi har kommit fram till.

Gemensam värdegrund som pdf värdegrund Friidrotten har en gemensam grundsyn som bygger på glädje och respekt. vi arbetar för jämställdhet och jämlikhet på alla nivåer.
Lön för hemtjänstpersonalFörsvarsmaktens värdegrund - Försvarsmakten

Att stärka demokratiska värderingar, förebygga antidemokratiskt agerande och utbilda unga ledare  Sign in. 26 jan 2010 de olika värdegrunderna består av som biblioteken jobbade fram under orden i klusterliknande grupper i det här dokumentet: värdeord (pdf). 31 jan 2018 hur 15 slumpvis utvalda förskolor arbetar med uppdraget att förmedla och förankra den värdegrund som vårt demokratiska samhälle vilar på. Förord. Värdegrunden vid Umeå universitet. 1.


Klassisk musik örebro

Den statliga värdegrunden - PDF Free Download - DocPlayer.se

Stockholms Stadsmissions värdegrund är en källa till engagemang och inspiration.Den ligger till grund fr hur det dagliga arbetet utformas och fr policy, mål och strategi. Den delas av alla – medlemmar, styrelse, medarbetare och deltagare. Stockholms Stadsmissions värdegrund beskrivs utifrån fyra teman: Uppdrag – ursprung och nutid Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen har sin utgångspunkt i bestämmelser i socialtjänstlagen och handlar om att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. En värdegrund visar vilka etiska värden och normer som ska ligga till grund för en verksamhet. värdegrund Polismyndighetens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vi genomför vårt uppdrag professionellt och skapar förtroende genom att vara: Engagerade – med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde.

VÄRDEGRUND - IdrottOnline

Värdegrunden ska befästa ett synsätt inom  Värdegrundsarbete handlar om att skolan ska gestalta och förmedla samt hos eleverna förankra den värdegrund som formuleras i läroplanen, det vill säga att  med Värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värde- grunderna ska betyda för vård- och omsorg. Värdegrunderna ska. Diskrimineringslagen.

Svenska Vårds medlemmar. Svenska Vård är branschorganisationen för fristående verksamheter inom vård, omsorg, rehabilitering, behandling  21 jan. 2021 — Ta del av hela värdegrunden som PDF under dokument här på sidan. Gullspång - möjligheternas kommun - kommunen som kommer till dig.