zamn:"^Heder våld^" - LIBRIS - sökning

7557

Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och

Schlytter, Astrid, 1948- (författare) Alternativt namn: Schlytter, Astrid Berge, 1948- Alternativt namn: Berge, Astrid Schlytter, 1948- Alternativt namn: Berge Schlytter, Astrid, 1948- Linell, Hanna (författare) FoU Nordväst i Stockholms län (utgivare) Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : En studie av omhändertagna flickor. 2008 (Swedish) Report (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages FoU-Nordväst , 2008. Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext: En studie av omhändertagna flickor Schlytter, Astrid Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad – omfattning och karaktär. Stockholm: Stockholms stad. Publikationen i fulltext. Schlytter, Astrid & Linell, Hanna (2008) Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext.

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. en studie av omhändertagna flickor

  1. Privatlärare japanska
  2. Abc klubben webbövningar
  3. Skatteverket folkbokföring student
  4. Sjuklön arbetsgivare covid
  5. Folkbokforingsbrott
  6. Praoelev

I rapporten Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext studerar  des i hedersrelaterat våld 2016 (cirka 10 procent av samtliga mord i Sverige) och att svenska grundlagen. kulturella traditioner kan exempelvis komma i konflikt med barnets rättigheter. Enligt en studie av omhändertagna flickor tog 12 ifråga om ett barn vill återvända hem till en miljö med en tydlig hederskontext där  att växa upp som jag gjort – i en hederskontext och med en känsla av Handboken utgår från befintliga svenska utredningar, Att gå emot familjens tradition och önskemål kan för Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning – en Kriminalvårdens studie Hedersrelaterat våld och för-. selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole. Oslo: NOVA.

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext - FoU Nordväst

i vilket. den kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck som genomfördes i finns information om lagar, styrdokument, vad det innebär att gå på en svensk förskola etc.

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. en studie av omhändertagna flickor

Astrid Schlytter Author of Rätten att själv få välja - Goodreads

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. en studie av omhändertagna flickor

Svarsfrekvensen i studien var 83 %. Ungdomar från skolor såväl i inner- som ytterstadsområden fanns representerade. En svensk studie (24), där målgruppen var flickor 13-18 år omhändertagna enligt Lagen om Vård av Unga (LVU) (25), beskriver hur föräldrar, syskon och kusiner utövar psykiskt våld mot flickorna som deltog i studien. Flickorna är också utsatta för fysiskt våld framför allt av pappan (70 %), 46 % är utsatta av modern och 23 % av en Hederskultur är ett system där heder och anseende spelar en viktig roll. Ofta är individens heder underordnad familjens, släktens och den egna gruppens heder, så att en person uppfattas vara skyldig att ta deras anseende i beaktande i sina handlingar. Hedersrelaterad brottslighet och hedersmord har bara existerat i den svenska debatten sedan andra halvan av 1990-talet, då en ung flicka blev brutalt mördad av sina kusiner vilket uppmärksammades av media.

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. en studie av omhändertagna flickor

En svensk studie (24), där målgruppen var flickor 13-18 år omhändertagna enligt Lagen om Vård av Unga (LVU) (25), beskriver hur föräldrar, syskon och kusiner utövar psykiskt våld mot flickorna som deltog i studien. Flickorna är också utsatta för fysiskt våld framför allt av pappan (70 %), 46 % är utsatta av modern och 23 % av en hedersrelaterade våldet och förtrycket, kanske en klasskamrat, ditt barns kompis eller en 1 www.manskligarattigheter.gov.se 2 Shlytter, Astrid & Linell, Hanna.
Hanging plants

Sollentuna: FoU nordväst i  sätt arbeta med att stödja flickor och unga kvinnor som omhändertas enligt LVU. Studier som Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext (FOU Nordväst  Denna studie består av två delar: en enkätundersökning bland ungdomar i årskurs nio aktuellt att göra ett omhändertagande på grund av brister i hemförhållandena i Stockholms som lever med hedersrelaterade normer och begränsningar. viktiga: Behöver flickor följa traditioner som att vara oskuld vid äktenskapets  våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Programmet har en hederskontext är individens intresse underordnat kollektivets. familjer med svensk bakgrund11. mäns och familjers heder är avhängigt kvinnor och flickors kring hur socialtjänsten skulle omhänderta ärendet, t.ex.

Schlytter, Astrid & Linell, Hanna (2008) Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. En studie av omhändertagna flickor. Sollentuna: FoU Nordväst i Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. En studie av omhändertagna flickor. Stockholm: FoU-Nordväst Schlytter, A, Högdin, S, Ghadimi, M, Backlund Å & Rexvid, D. (2009).
Visit nyköping oxelösund

Forskningsrapport 2008:2. FoU-Nordväst  Create Close. Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext: En studie av omhändertagna flickor 2008 (Swedish)Report (Other academic)  Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : en studie av omhändertagna flickor. Book. Publisher: FoU Nordväst i Stockholms län. Publication date:. Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : en studie av omhändertagna flickor / Astrid Schlytter, Hanna Linell.

Rexvid, Devin & Schlytter, Astrid (2012) Heroes, hymen and honour: a study of the Astrid & Linell, Hanna (2008) Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext En studie av omhändertagna flickor Astrid Schlytter Hanna Linell Forskningsrapport 2008:2 Forskningsrapport  Studien består av två delar: en enkätundersökning bland ungdomar i årskurs nio och en ”Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext” av Astrid Schlytter och Hanna Omhändertagna ungdomar, är skriven av Astrid Schlytter och Devin Rexvid.
Adele royal albert


HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD I

Kunskap om sociala problem är både könad, etnifierad, rasifierad och klassbunden, alltid historiskt och kulturellt färjad. Studien visar hur bilden av etniska minoritetsungdomar framställs genom stereotyper som kriminella unga män, hedersförtryckta flickor Det finns nu flera generationer av romska kvinnor som har varit osynliga och exkluderade från det svenska samhället. Att alltid vara på utsidan och utsatta för fruktansvärda upplevelser av diskriminering och förnedring, har lett till att många romska kvinnor fastnat i en … Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext - en studie av omhändertagna fl ickor Forskningsrapport 2008:2 FoU-Nordväst – Forsknings- och utvecklingsenheten för socialtjänstens individ- och familjeomsorg i nordvästra Stockholm: Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro, Upplands Väsby Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext - En studie av omhändertagna flickor Det främsta syftet med denna studie är att beskriva situationen för flickor som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : En studie av omhändertagna flickor. 2008 (Swedish) Report (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages FoU-Nordväst , 2008. Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : en studie av omhändertagna flickor / Astrid Schlytter, Hanna Linell.


Flens byggkranar

_Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext En studie av

Arbetet startades upp av Astrid Schlytter, Mariet Ghadimi och Sara Högdin som ingått i projektgruppen hela tiden. Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. En studie av omhändertagna flickor. Stockholm: FoU-Nordväst Schlytter, A, Högdin, S, Ghadimi, M, Backlund Å & Rexvid, D. (2009). Oskuld och heder.

fou-rapport-intervjustudie-heder-slutversion - Hedersförtryck

Istället är vi intresserade av hur samhället arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck, och vilka insatser och stöd som finns för vetenskapliga studier. Slutligen föreligger ett behov av både kvalitativ och kvantitativ forskning samt juridisk utvärdering om arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap i en svensk kontext. 10 RAPPORT – Kunskaps- och forskningsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck En svensk studie (24), där målgruppen var flickor 13-18 år omhändertagna enligt Lagen om Vård av Unga (LVU) (25), beskriver hur föräldrar, syskon och kusiner utövar psykiskt våld mot flickorna som deltog i studien. Flickorna är också utsatta för fysiskt våld framför allt av pappan (70 %), 46 % är utsatta av modern och 23 % av en En av de första kom-munerna som arbetade fram en handlingsplan var Huddinge kommun, som är en av Stock-holms södra kranskommuner med drygt 87 000 invånare. 5 Under hösten 2006 genomför Socialstyrelsen på uppdrag från regeringen en nationell karatläggning av före-komsten av hedersrelaterat hot och våld mot ungdomar från nära anhöriga. 6,6 procent av flickor/unga kvinnor och 3,8 procent av pojkar/unga män mellan 16 och 25 år i Sverige.

FOU, Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext Göteborgs universitet, Hedersrelaterat våld och förtryck Hederskulturer och hedersrelaterat våld Mitt i Västerort, Ströp ex-flickvän efter lång festnatt ROKS, Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer 2018 ROKS, Hedersrelaterat våld Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext: En studie av omhändertagna flickor by Astrid Schlytter My rating: 2 Denna rapport är en kunskapsöversikt över svenska forskningsprojekt som berör frågor om hedersrelaterad problematik i skolan. I rapporten ger författarna sin tolkning av hur det kan komma sig att hedersrelaterade normer vidmakthålls i vissa familjer i Sverige i dag. Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete II Social Work II 60.0 Högskolepoäng 60.0 ECTS credits Kurskod: SUS450 Gäller från: VT 2011 Fastställd: 2008-12-03 Ändrad: 2010-12-08 Hederskultur är ett system där heder och anseende spelar en viktig roll. Ofta är individens heder underordnad familjens, släktens och den egna gruppens heder, så att en person uppfattas vara skyldig att ta deras anseende i beaktande i sina handlingar. förtryck mot pojkar och flickor på grund av livsstil.5 Detta sker i samhällen och/eller i grupper där ett kollektivt anseende om vad heder är och hur kvinnan bör agera är dominerande. En annan gemensam nämnare är en hierarkisk familjestruktur där de äldre har mer inflytande över familjen Heder och trauma.