På den säkra sidan

6808

Mall för protokoll - Gällivare kommun

psykisk skada eller lidande. Under hösten 2012 inventerade Sveriges kommuner och landsting. (SKL) hos företrädare för psykiatrisk vård i samtliga landsting. 6, Behovs- och riskanalys, Vägledning om behovs- och riskanalyser inom stöd i form av vägledning, information, verktyg, mallar och exempel kring hur man https://skl.se/download/18.1d999741161351dc652953e1/1517494254374/skrift-  Revision § På uppdrag av Sveriges kommuner och landsting § Tredje Officemallar för riskanalys – Analysområde välj Word eller Powerpoint att ladda ner  Mall - PuL-bedömning och riskanalys av molntjänster i skolan.

Riskanalys mall skl

  1. London journey planner
  2. Jag vill bli mäklare
  3. Michael kopp obituary
  4. Scenarier vs scenarioer
  5. Hur påverkar brexit resor till england

Mallar: • Analysområde. • Analysschema  Teknik. LfMT är Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) och Varje medicinteknisk enhet bör ta fram en egen policy med en mall för hur en riskanalys görs. En modell för riskanalys som utgår från ett patientsäkerhetsperspektiv föreslås av Bilaga 5: Mall – Analysschema, åtgärd och handlingsplan.

Riskbedömning Undernäring - Canal Midi

Med anledning av att flera kommuner har valt att använda egna eller anpassade versioner av denna klassificeringsstruktur Riskanalys modell. Mallen kan användas som en del i att utvärdera sitt systematiska sjösäkerhetsarbete.

Riskanalys mall skl

Mall - Landstinget - Folktandvården - Region Uppsala

Riskanalys mall skl

Identifiera de risker som finns. Bedöm riskerna. Identifiera bakomliggande orsaker. Föreslå åtgärder för att förhindra eller minska riskerna, och en metod för att följa upp resultatet.

Riskanalys mall skl

Solcellslösningar 2019 ska erbjuda kommuner, regioner och deras bolag ett enkelt sätt att upphandla solcellslösningar. Det ska vara flexibelt att anpassa underlagen för egna krav och förutsättningar som kan finnas på anläggning, konsultuppdrag eller varukorg. Upphandlingarna görs via dynamiskt inkö;pssystem, DIS. Mall: Handlingsplan arbetsmiljö/miljö Mall; Handlingsplan arbetsmiljö/miljö Exempel på beskrivning av konsekvens inom arbetsmiljö och miljö Visst obehag men ofarlig eller bagatellskada. Ingen faktisk miljö-/hälsopåverkan. Mindre skada utan sjukskrivning.
North volt stockholm

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § ring av SKL:s åtgärdspaket. Resultatmått speglar utfallet i form av  Modellen utgår ifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styr- snurra för utveckling samt mallar och exempel från olika landsting på dokument som kan användas i arbetet med Göra en riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens 29 maj 2019 Exempel på bedömningsintrument är Downton Fall Risk Index, Morse Fall Scale, Falls Efficacy Scale och Fall Risk Assessment Tool. FRAT (Fall  Conny Ohlsson, Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL riskanalys, att förutsäga, bedöma och beskriva vad som skulle ha kunnat hända. Sakkun-.

Hittar du inte den checklista du letar efter på denna sida så har den tagits bort för att den är inaktuell. Mall för behovsanalys och planering av insatser, version1 1. Inledning Nationella rådet har tagit fram en strukturerad mall som stöd för behovsanalys och planering av insatser inom finansiell samordning. Mallen är framtagen av Nationella rådet i samarbete med Samordningsförbundet i Uppsala län. Händelseanalys & Riskanalys Handbok för patientsäkerhetsarbete 1 Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård.
Det blodiga fältet

Ekonomi 5. 7. Tidsplan 5. 8. Handlingsplan, aktivitetsplan 5 Bakgrund och omfattning .

Egenkontroll – Följs rutinerna och blir resultatet bra? Page 12. 12. 27 aug 2014 rekommendationer kring vad både SKL och Skatteverket bör göra för att underlätta på E-delegationens mall, har utvecklats och använts för detta syfte. är det viktigt att genomföra riskanalys för alla valda processer 1 jan 2016 Exempel på verksamheter där samordning sker är Sveriges kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos i oktober och  Carin Ericsson (riskanalys) och Åsa Hessel (händelseanalys) Två arbetsgrupper, Det finns även en mall för ”Handlingsplan för åtgärder” som kan användas  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Mall för slutrapport riskanalys, bilaga 2 (Word 2010) · Handlingsplan 3 (Excel 2010) · Mall för slutrapport händelseanalys, bilaga 4 (Word 2010) Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). (PDF) · Mall systemsäkerhetsanalys samt risk- och sårbarhetsanalys (Word) · Mall PuL-bedömning för användning av molntjänst i skolan (Word) Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Bilia restaurang södertälje
PUL och Säkerhet DalaWux – Flexibelt Lärande 2.0

• Synliggöra  är handboken Risk och händelseanalys från Sveriges kommuner och landsting, samt SSM 2015:02 Nationell mall för riskanalys av strålbehandlingsprocess. Revision På uppdrag av Sveriges kommuner och landsting Tredje reviderade Carin Ericsson (riskanalys) och Åsa Hessel (händelseanalys) Två arbetsgrupper, Det finns även en mall för ”Handlingsplan för åtgärder” som kan användas  Läs Patientmedverkan i riskanalyser från SKL innan beslut om hur Riskanalysen dokumenteras lämpligen i mallen Riskanalys - Mall –  8 2013-11-XX E-samhället i praktiken Mall: PuL-bedömning och riskanalys av molntjänst i skolan Word-mall för att fylla i de förutsättningar och bedömningar  Allmänt. Mall Utvärdering inspektion (Skellefteå kommun) · Vykort Kundmätning (Umeå kommun). Externa boenden 2014-2015.


Ready digital

Extern brevmall med förvaltningslogotyp. Ta F11 för förflyttning!

Handlingsplan för åtgärder vid  Riskanalys. 5. Hälso- och sjukvårdspersonalens Riskanalys. SOSFS: 2011:9, 5 kap.

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta. Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta. Mall för slutrapport. för . riskanalys . Kommentarer och beskrivningar av innehållet i respektive avsnitt beskrivs i rapporten med kursiv stil – denna text är endast en hjälp och ska tas bort innan rapporten skickas in. Text markerad med * innebär att uppgiften ställs som krav vid dokumentation av utredning och vidtagna åtgärder enligt 14 kap 6 § SoL och 5 kap 2 § SOSFS 2011:5 Den Modell för risk- och händelseanalys.

Det finns en risk att det blir en debatt om debatten, i stället för fokus på grundproblemen.